Principal Conductor

Leonard Tan EBM photo 2
Dr. Leonard Tan

 

Violin

Chua-Lik-WukYew-ShanGabriel-LeeJeremiah-Chong
Chua Lik WukYew ShanGabriel LeeJeremiah Chong

 

Viola

Jonathan-LeeJeremy Chiew
Jonathan LeeJeremy Chiew

 

Cello

 
Tang-JiaEddie-Sim
Tang JiaEddie Sim

 

Double Bass

Sanche-JagatheesanChee-Wah-Yong
Sanche JagatheesanChee Wah Yong

 

Flute

Andy-Koh
Andy Koh

 

Oboe

Tay-Kai-Tze
Tay Kai Tze

 

Clarinet

Vincent-Goh
Vincent Goh

 

Bassoon

Daniel-Aw
Aw Yong Tian

 

Trumpet

Kenneth-Lun
Kenneth Lun

 

French Horn

Marcus Ng Zhong Qing Photo
Marcus Ng Zhong Qing

 

Trombone

David-Wong
David Wong

 

Percussion (Glockenspiel / Xylophone / Vibraphone)

Zhu-ZhengYi
Zhu Zheng Yi

 

Piano

 
Low-Shao-SuanLow-Shao-Ying
Low Shao SuanLow Shao Ying
 
Subscribe to Receive Updates

No spam guarantee.